Przegląd aparatu EEG DigiTrack

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa przeglądu
Opis: Przegląd techniczny aparatu EEG DigiTrack zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (Oczekiwany termin realizacji maj 2024. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".)
Termin płatności (Oczekiwany termin płatności 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować inny. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.05.2024 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się