Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego mono Hewlett-Packard Laser Jet Pro M521dw (A8p80A).

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Unimot Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu wyboru kontrahenta na zakup urządzenia wielofunkcyjnego mono Hewlett-Packard Laser Jet Pro M521dw (A8P80A).
Urządzenie powinno być dostarczone na teren zamawiającego, tj. Baza Paliw UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle na ulicę 3-ego Maja 101.
Dostawca powinien także zagwarantować kupującemu uruchomienie sprzętu.
Termin dostawy: 21.05.2024r.
Warunki niezbędne do złożenia oferty:
- minimum 24 miesiące gwarancji,
- uwzględnienie ewentualnych napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego- Baza Paliw.
W zestawie powinien się znajdować toner o dużej pojemności, tj. do 12 tyś. stron (symbol tonera: HP 55X).
Unimot Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

Produkty
1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego mono Hewlett-Packard Laser Jet Pro M521dw (A8p80A). - 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

3- go Maja 101
38-200 Jasło


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe

» Dane nabywcy

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.
3- go Maja 101
38-200 Jasło
NIP: 6850004973


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się