Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego na „Wykonanie zespołu prądotwórczego wraz z okablowaniem, robotami towarzyszącymi i dostosowaniem istniejącego przyłącza dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem, specyfikacją techniczną wykonania robót oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na „Wykonanie zespołu prądotwórczego wraz z okablowaniem, robotami towarzyszącymi i dostosowaniem istniejącego przyłącza dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

35-310 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Audyt i controlling
  • Usługi księgowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się