Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz poza programami z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz poza programami z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio w zakresie Części, której dotyczy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2024 | 09:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się