Usługa obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych.
2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje:
1) wydzierżawienie oraz kompleksową obsługę serwisową 430 szt. urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, w tym urządzeń drukujących na kopertach i blankietach zwrotnych potwierdzeń odbioru;
2) kompleksową obsługę serwisową 259 szt. urządzeń Zamawiającego (oprócz drukarek mobilnych);
3) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do 100 szt. drukarek mobilnych Zamawiającego;
4) zapewnienie możliwości drukowania, drukowania na kopertach oraz zwrotnych potwierdzeniach odbioru, kopiowania i skanowania dokumentów na urządzeniach wydzierżawionych (zwanych dalej urządzeniami Wykonawcy) i urządzeniach własnych Zamawiającego (zwanych dalej urządzeniami Zamawiającego) poprzez instalację i uruchomienie na serwerach Zamawiającego systemu do obsługi wydruku;
5) przeszkolenie w miejscu instalacji urządzenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia;
6) udostępnienie platformy do zgłaszania awarii urządzeń.
3. Szczegółowy opis oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2024 | 10:00


» Lokalizacja

20-883 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie
  • Utrzymanie i serwis
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
telefon: null
email: monika.lukaszewska-iluczek@mf.gov.pl
nip: 7121067254


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się