Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie - BO