Dostawa wymazówek do systemu WASP dla UCK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymazówek do systemu WASP dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2024 | 09:30


» Lokalizacja

Dział Zaopatrzenia Medycznego UCK


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się