Zadanie: (projektowanie) Przystosowanie pola nr 17 rozdzielni 20 kV stacji R-191 GPZ Środa Śląska do pracy synchronicznej na potrzeby przyłączenia wysokosprawnego gazowego układu kogeneracyjnego zasilanego z ciągu K-2684 w m. Jelcz Laskowice. I-WR-AI-2204709

» Opis zapytania

Część 1
Nazwa części: Zadanie: (projektowanie) Przystosowanie pola nr 17 rozdzielni 20 kV stacji R-191 GPZ Środa Śląska do pracy synchronicznej na potrzeby przyłączenia wysokosprawnego gazowego układu kogeneracyjnego zasilanego z ciągu K-2684
w m. Jelcz Laskowice. I-WR-AI-2204709

Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Proste
Kategoria: 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)
Termin publikacji: 2024-04-03

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Jelcz Laskowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się