Dostawa produktu leczniczego Palivizumabum

» Opis zapytania

Jedno zadanie na dostawę produktu leczniczego Palivizumabum
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Apteka Szpitalna Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się