Zakup i dostawa 3 figurek odlewanych - statuetka odlewana przedstawiająca broń krótką oraz 3 figurek odlewanych - statuetka odlewana przedstawiająca broń długą w celu zabezpieczenia Mistrzostw 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w strzelaniu z PW.

» Opis zapytania

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa 3 figurek odlewanych - statuetka odlewana przedstawiająca broń krótką oraz 3 figurek odlewanych - statuetka odlewana przedstawiająca broń długą w celu zabezpieczenia Mistrzostw 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w strzelaniu z PW, które odbędą się w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22.04.2024 r.
Uwagi: Przed realizacją zamówienia, wymagana jest akceptacja ze strony Zamawiającego
1) Termin dostawy asortymentu: do 17.04.2024 r.
2) Miejsce dostawy: 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Gen. Józefa Hallera 38
50-984 Wrocław
Uwaga: dostawa towaru na koszt Wykonawcy.
3) Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela:
ppor. Marcin ŻMURKO, tel.: 669 391 574.
W przypadku możliwości zrealizowania ww. zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (złącznik nr 1, 2, 3) oraz o przesłanie e-mailem w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe zamieszczone na platformie zakupowej SMART PZP - www.portal.smartpzp.pl, najpóźniej do dnia: 08.04.2024 r. do godz. 10:00.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Wrocław


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się