Modernizacja auli w jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja auli w jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 etapy, każdy z etapów stanowi odrębny obiekt. Przedmiot zamówienia obejmuje nw. zadania:
Etap I - Remont i przebudowa auli w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika, ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg;
Etap II - Remont auli w Zespole Szkół nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, ul.1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 10 do SWZ – etap I i Załącznik nr 11 do SWZ – etap II.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Kołobrzeg


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się