Zakup i dostawa ergonomicznych krzeseł obrotowych z zagłówkiem dla Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz podległych Inspektoratów w Cieszynie i Żywcu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest zakup i dostawa ergonomicznych krzeseł obrotowych z zagłówkiem dla Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz dla podległych Inspektoratów w Cieszynie i Żywcu. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fotele zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować i wnieść asortyment do budynków:
1) Oddział ZUS w BielskuBiałej przy ul. Krasińskiego 34, 36. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 7015 322. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 6000 1.
2) Oddział ZUS w BielskuBiałej przy ul. Traugutta 2a. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 7015 210. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 6000 14. 3) Inspektorat w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 7015 104. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 6000 18.
4) Inspektorat w Żywcu przy ul. Piernikarskiej 2. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 7015 91. Ilość dostarczonych foteli biurowych kolor RAL 6000 14. 2. Dostarczone krzesła muszą być fabrycznie nowe, złożone, gotowe do użytkowania oraz ustawione w pomieszczeniach i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2024 | 10:30


» Lokalizacja

− Oddział ZUS w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, 36, − Oddział ZUS w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, − Inspektorat ZUS w Cieszynie, ul. Bielska 29, − Inspektorat ZUS w Żywcu, ul. Piernikarska 2.


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się