„Świadczenie usług transmisji danych, usług serwisowych oraz zapewnienia prawa do aktualizacji licencji oprogramowania typu MDM”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych, usług serwisowych oraz zapewnienie
prawa do aktualizacji licencji oprogramowania typu MDM.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie Projektu Technicznego;
2) świadczenie Usługi Transmisji Danych;
3) dostawę Kart SIM i Serwisowych Kart SIM;
4) zapewnienie prawa do aktualizacji Systemu MDM dla posiadanych przez Zamawiającego licencji;
5) udostępnienie Aplikacji Wsparcia;
6) wdrożenie Interfejsu API i dostarczenie Dokumentacji API na żądanie Zamawiającego;
7) opracowanie i dostarczenie Dokumentacji;
8) świadczenie Usług Serwisowych, a w ich ramach obsługę Zgłoszeń Serwisowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.04.2024 | 14:00


» Lokalizacja

n/d


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Poczta Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się