Przegląd pomp dla SPWSZ w Szczecinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu pomp dla SPWSZ w Szczecinie
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 1-8.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się