„Szkolenie z elementami warsztatowymi z doskonalenia kompetencji miękkich niezbędnych w codziennej pracy pracownika służby bhp oraz stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej”.

» Opis zapytania

„Szkolenie z elementami warsztatowymi z doskonalenia kompetencji miękkich niezbędnych w codziennej pracy pracownika służby bhp oraz stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej”.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Siedziba ZUS - Ostrów Wielkopolski


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się