(projektowanie) Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy nN, Środa Śląska ul. Akacjowa, dz. nr 30/2. I-WR-AI-2303961

» Opis zapytania

Część 1
Nazwa części: (projektowanie) Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy nN, Środa Śląska ul. Akacjowa, dz. nr 30/2. I-WR-AI-2303961
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Proste
Kategoria: 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)
Termin publikacji: 2024-04-03

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2024 | 11:00


» Lokalizacja

Środa Śląska


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się