(kompleks) Skablowanie linii napowietrznej 20 kV L-221 od stacji R-162 do słupa WRL086815 wraz odgałęzieniem do stacji WRL2704, Bukowice gm. Krośnice, I-WR-BI-1804431

» Opis zapytania

Część 1
Nazwa części: (kompleks) Skablowanie linii napowietrznej 20 kV L-221 od stacji R-162 do słupa WRL086815 wraz odgałęzieniem do stacji WRL2704, Bukowice gm. Krośnice, I-WR-BI-1804431
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Kategoria: 30.56. Roboty budowlane realizowane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej w zakresie sieci i obiektów energetycznych SN oraz SN i nN
Termin publikacji: 2024-04-03

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Bukowice gm. Krośnice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się