Organizacja akcji CSR "Dzień zdrowia" dla pracowników w maju 2024r.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Organizacja akcji CSR dla pracownikó z zakresu profilaktyki zdrowotnej
Informacje na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.04.2024 11:15 Miejsce otwarcia ofert: ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2024 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Sanoku
Orlen S.A. Oddział PGNiG w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500, Polska, Anna.Folcik@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się