Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie RD Zielona Góra - 2 zadania

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie RD Zielona Góra - 2 zadania

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Zacisze 15- kancelaria, 65-775, Zielona Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się