Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja odcinka linii napowietrznej SN-15 kV w odgałęzieniu kier. stacja transf. 15/0,4 kV nr 03-0816 PANIGRODZEK "A" w miejscowości PANIGRÓDZ, gm. Gołańcz.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja odcinka linii napowietrznej SN-15 kV w odgałęzieniu kier. stacja transf. 15/0,4 kV nr 03-0816 PANIGRODZEK "A" w miejscowości PANIGRÓDZ, gm. Gołańcz.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2024 | 09:00


» Lokalizacja

ENEA Operator sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

ENEA Operator sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się