Opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu „Kampania Kolejowe ABC III”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie Księgi Identyfikacji Wizualnej zawierającej Księgę Znaku oraz System Identyfikacji Wizualnej projektu „Kampania Kolejowe ABC III”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie „PPU").
3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

02-305 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się