oferta 2/2024 zakup przedłużenia licencji oraz nowych licencji do programów komputerowych

» Opis zapytania

Nazwa: zakup przedłużenia licencji oraz nowych licencji
Opis: 1. Zakup przedłużenia licencji do już działającego programu Eset Endpoint Security, dla 35 (słownie trzydzieści pięć) urządzeń, ochrona na 1 (słownie jeden) rok,.
2. Zakup nowej licencji do programu Eset Server Security for Microsoft Windows Server, dla 1 (słownie jeden) urządzenia, ochrona na 1 (słownie jeden) rok.

3. Zakup nowej licencji do programu Avast Premium Business Security, dla 1 (słownie jeden) urządzenia, ochrona na 1 (słownie jeden) rok.


Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Termin wykonania zamówienia do 10 (słownie dziesięć) dni roboczych (dni robocze od poniedziałku
do piątku) od daty poinformowania przez Zamawiającego o wyborze Wykonawcy.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 23 654-35-45; - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
========================================
Oferta
2/2024.1. Oświadczam jako Wykonawca, że zapoznałem się z
niniejszą ofertą i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.2. Zamawiający.
1)
Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.
2) Odbiorca/Płatnik: Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
3. Przedmiot zamówienia. Zakup przedłużenia
licencji oraz zakup nowych licencji do programów komputerowych.1) Zakup przedłużenia licencji do już działającego programu
- Eset Endpoint Security,
- dla 35 (słownie trzydzieści pięć) urządzeń,
- ochrona na 1 (słownie jeden) rok,
- urządzenia (komputery stacjonarne i przenośne)
pracujące w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro 64-bitowy, Microsoft
Windows 10 Home 64-bitowy, Microsoft Windows 11 Pro 64-bitowy, Microsoft
Windows 7 Home Premium 32-bitowy, Microsoft Windows 7 Pro 64-bitowy.

2) Zakup nowej licencji do programu- Eset Server Security for Microsoft Windows Server,- dla 1 (słownie jeden) urządzenia,
- ochrona na 1 (słownie jeden) rok,
- urządzenie (komputer stacjonarny) pracujący w
systemie operacyjnym Microsoft Windows Serwer 2019 Standard 64-bitowy.

3) Zakup nowej licencji do programu- Avast Premium Business Security,
- dla 1 (słownie jeden) urządzenia,
- ochrona na 1 (słownie jeden) rok,
- urządzenie (komputer stacjonarny) pracujący w
systemie operacyjnym Microsoft Windows 7 Pro 32-bitowy.

4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zawrze i
uwzględni wszelkie koszty związane z zakupem przedłużenia licencji oraz zakupem
nowych licencji.
5. Zwrot wypełnionej oferty do dnia 10 kwietnia 2024
r. do godziny 12:00.6.
Termin wykonania zamówienia do 10 (słownie dziesięć) dni roboczych (dni robocze
od poniedziałku do
piątku) od daty poinformowania przez Zamawiającego o wyborze Wykonawcy.
7. Zasady i termin płatności.
1) Zapłata za zakup przedłużenia licencji oraz
zakup nowych licencji do programów komputerowych zostanie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (zgodny z wykazem
podatników VAT) wskazany w wystawionej fakturze w terminie 30 (słownie trzydzieści)
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2) Fakturę należy wystawić na:Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska
26, 03-719 Warszawa, NIP 1132453940,
Odbiorca/Płatnik: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

8. W sprawie pytań do oferty proszę dzwonić do
Tomasza Boras na numer telefonu (23) 654-35-41.
========================================

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się