Kalkulacja cenowa na realizację zamówienia produkcji, dostawy oraz montażu elementów scenograficznych do wystawy pt. "Faktura czasu. Leszek Mądzik."

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,uprzejmie proszę o kalkulację cenową na realizację zamówienia produkcji, dostawy oraz montażu elementów scenograficznych do wystawy pt. "Faktura czasu. Leszek Mądzik." Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 moduły. W załączniku o nazwie "załącznik 8_opis elementów scenograficznych" znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w którym ujęty jest zakres oraz specyfikacja techniczna wszystkich modułów. Dla oszacowania należy określić wartości każdego modułu osobno.
W okienku "Cena netto" proszę o wpisanie ceny za pojedynczy moduł.
Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.
W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod adresem e-mail: p.zelichowski@muzeumslaskie.pl lub pod nr tel +48 530 696 626. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Paweł Żelichowskizwiązanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2024 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Muzeum Śląskie w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się