Stała i kompleksowa obsługa pracowników Zamawiającego w zakresie: rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych w hotelach za granicą w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „ Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Stałej i kompleksowej obsługi pracowników Zamawiającego w zakresie: rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych w hotelach za granicą w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „ Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu” .2. Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa obsługa pracowników Zamawiającego w związku z zagranicznymi podróżami wynikającymi z realizacji projektu „Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu” w zakresie: 1) rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych na trasach zagranicznych; 2) rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach za granicą.
3.Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią zał. nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 2a do SWZ – Preliminarz podróży i noclegów oraz zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie może udzielić niniejszego zamówienia w częściach, z których każda stanowiłaby odrębny przedmiot zamówienia ze względu na uwarunkowania organizacyjne, konieczność dokonywania zmian terminów, osób wyjeżdzających, liczby pobytów lub destynacji konieczne jest pozyskanie oferty od jednego Wykonawcy na oba zakresy. Powyższe zapewni również koordynację po stronie IMID w związku z koniecznością dostosowania wariantów połączeń lotniczych z opcjami noclegowymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2024 | 09:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się