Remont pokrycia dachowego oraz uszkodzonego parapetu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlano-remontowych w zakresie remontu pokrycia dachowego oraz uszkodzonego parapetu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

2. Krótki opis robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia:
a) prace remontowe poprzedzone pracami przygotowawczymi w zakresie zabezpieczenia terenu,
b) prace rozbiórkowe istniejacego pokrycia dachowego z uwagi na wady trwałe, które, zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną dachu budynku, powodują m.in. miejscowe zalania obiektu,
c) prace demontażowe w zakresie demontażu i ponownego montażu z materiału z odzysku instalacji odgromowej po naprawie (zaślepieniu) otworow montazowych po wieszakach instalacji wewnętrznej w płycie stropodachu,
d) wykonanie systemowych klinów spadkowych ze styropapy attyki w brakujących miejscach,
e) wykonanie ponownego pokrycia z papy po uprzednim zagruntowaniu powierzchni,
f) wykonanie niezbędnej obróbki blacharskiej oraz jej uszczelnienie na styku ścian/ obróbka blacharska,
g) naprawa parapetów ze stali ocynkowanej wraz z naprawą szpalety zewnętrznej, poprzez miejscowe uzupełnienie tynku. Miejscowo zaleca się umycie elewacji, zastosowanie preparatów antyglonowych wraz z ewentualnym przemalowaniem wymaganych miejsc/płaszczyzn,
h) wykonanie wymaganych pomiarów instalacji odgromowej,
i) wywóz i utylizacja papy.

3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologię ich wykonania określają:
a) projekt architektoniczno-budowlany,
b ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót,
d) wzór umowy,
będące załącznikami do Speycfikacji Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

15-440 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Malmeda Icchoka 8
15-440 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się