Dostawa roztworu Ad-blue

» Opis zapytania

Nazwa: Ad-Blue
Opis:
Ilość: 40000 [l]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew do 14 dni od daty złożenia faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (W ciągu 72 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę częściową (2000 l). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Odpis z własciwego rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert)

Opis i specyfikacja:
Szanowni Państwo, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 73-110 Stargard zaprasza
do złożenia ofert na sukcesywne dostawy roztworu Ad-Blue dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
sp. z o.o. w Stargardzie.informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się