„Cząstkowe remonty dróg na terenie Gminy Zębowice”

» Opis zapytania

1). „Uzupełnianie punktowych ubytków jezdni dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco”
Zakres robót obejmuje usunięcie resztek uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie miejsca ubytku, skropienie emulsją asfaltową, wypełnienie masą bitumiczną na gorąco z jej transportem, zagęszczenie wibratorem powierzchniowym.
Łączna powierzchnia punktowych ubytków jezdni dróg gminnych wynosi około 7,5 m2.

2). „Remonty cząstkowe dróg gminnych”
Zakres robót obejmuje naprawę cząstkową nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco:
- frezowanie uszkodzonej nawierzchni na głębokość 4 cm
- skropienie emulsją asfaltową miejsc po frezowaniu
- ułożenie masy bitumicznej na gorąco na grubość 4 cm
- zawalcowanie ułożonej masy bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową krawędzi między pomiędzy nawierzchniami
Łączna powierzchnia remontów cząstkowych dróg gminnych wynosi około 486 m2.

3). „Uzupełnienie poboczy kruszywem”
Zakres robót obejmuje uzupełnienie wraz z zagęszczaniem poboczy kruszywem drogowym w postaci kamienia wapiennego frakcji 0-31 mm.
Łączna powierzchnia poboczy do uzupełniania kruszywem wynosi około 75 m2.

Szczegółowy zakres obejmujący cząstkowy remont dróg ujęty jest w załączniku
nr 5 – „Zestawienie dróg do cząstkowego remontu”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2024 | 11:00


» Lokalizacja

46-048 Zębowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się