Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się przy obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie – z podziałem na Zadania.

» Opis zapytania

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się przy obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie – z podziałem na Zadania.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: EKSPLOATACJA BUDYNKÓW I BUDOWLI - USŁ. KOMUNALNE-U022
Termin wszczęcia: 2024-02-28

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2024 | 09:00


» Lokalizacja

zgodnie z SWZ


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi komunalne/ Dostawa mediów

» Dane nabywcy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dział gospodarki materiałowej i zamówień
ul. Chodakowska 50
03-734 Warszawa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się