DOSTAWA DUPLIKATORÓW I BLOKERÓW DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO ŻW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa duplikatorów i blokerów dla Laboratorium Kryminalistycznego ŻW, z podziałem na części.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2024 | 10:00


» Lokalizacja

miejsce wskazane przez Zamawiającego


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się