Utrzymanie w sprawności technicznej budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sprawności technicznej budynku nr 260
w kompleksie wojskowym m. Ustka.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ:
Zał. 3 – Przedmiar robót w zakresie robót;
Zał. 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2024 | 08:55


» Lokalizacja

Ustka


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

6. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się