KONSERWACJA, SERWISOWANIE I NAPRAWA AGREGATÓW WRAZ Z ZESPOŁAMI AUTOMATYKI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwisowanie i naprawy agregatów prądotwórczych wraz z zespołami automatyki zamontowanych w obiektach administrowanych przez 31 BLT Poznań – Krzesiny, a zlokalizowanych w miejscowościach: w kompleksach 4246 w m. Babki k/Poznania; 2744 - Poznań, ul. Kościuszki; 7096 w m. Rogalin k/Poznania; 2982 w m. Śrem; 1795 – m. Nochowo k/Śremu; 2972 - w m. Leszno; 2973 w m. Wyciążkowo k/Leszna.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części(część nr 1, która realizowana jest w trybie OiB oraz część nr 2, która jest przedmiotem niniejszego postępowania). Dalszy podział zamówienia w zakresie części 2 jest nieuzasadniony ze względów ekonomicznych, podział zamówienia mógłby skutkować zmniejszeniem konkurencji między wykonawcami, z uwagi na zmniejszenie wartości kontraktów.
3. Wykaz agregatów będących przedmiotem zamówienia przedstawiono w zał. nr 4 do SWZ – Formularz cenowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3 do SWZ – Projekcie umowy. Wykaz zasadniczych czynności konserwacyjno – serwisowych znajduje się w zał. nr 5 do SWZ.
5. Warunki realizacji usługi zostały zawarte w zał. nr 3 do SWZ – Projekcie umowy.
6. Zamawiający do realizacji zamówienia wymaga:
 dysponowania min. 1 osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjna wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828
z późniejszymi zmianami): serii ,,E’’ w Grupie 1 pkt 2, 4 i 10 oraz serii „D” w Grupie 1 pkt. 2, 4 i 10;
lub
dysponowania min. 1 osoba posiadającą świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392): serii ”E” Grupa 1 pkt. 2, 6 i 13; serii „D” Grupa 1 pkt. 2, 6 i 13 – dotyczy uprawnień wydanych po 01.07.2022 r.
 dysponowania min. dla 1 osobą posiadającą certyfikat firmy FINCO uprawniającego do wykonywania konserwacji (serwisowania) – agregat na gwarancji lub w przypadku nie posiadania w/w certyfikatu, Zamawiający dopuszcza możliwość przejęcia gwarancji przez Wykonawcę, podpisując stosowne oświadczenie.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

31. Baza Lotnictwa Taktycznego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Elektroenergetyka z ostatnich 10 dni.