"Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Gminie Wolin w roku 2024 -II Postępowanie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Gminie Wolin w roku 2024 – II Postępowanie”.
Zakres robót prac do wykonania:
1) Profilowanie dróg gruntowych wraz z ponownym zagęszczeniem – 100 000,00 m2,
2) Załadunek, transport i wbudowanie 1500 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm przekazanego przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3) Dostawa 100 Mg kruszywa o frakcji 0-63 mmm, transport i wbudowanie w drogi,
4) Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy gruntowych – 100,00 m2.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, sposób realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (zwana dalej SST), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ
2) Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2024 | 11:00


» Lokalizacja

72-510 Wolin


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się