Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na części:
Część nr 1: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”;
Część nr 2: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”
Część nr 3: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”
Część nr 4: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”;
Część nr 5: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”;
Część nr 6: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”;
Część nr 7: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12”;
Część nr 8: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”;
Część nr 9: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2024 | 10:00


» Lokalizacja

22-100 Chełm


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się