Przetarg nieograniczony PN/07OMWP/02/2024 na wyposażenie Ośrodka Medycznie Wspomaganej Prokreacji w ramach Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności w Warszawskim Szpitalu Południowym sp. z o. o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia dostawa wyposażenia Ośrodka Medycznie Wspomaganej Prokreacji w ramach Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności w Warszawskim Szpitalu Południowym sp. z o. o. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostawę, rozmieszczenie, montaż dostaw we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Warszawskiego Szpitala Południowego, a także uruchomienie sprzętu oraz wykonanie przed odbiorem (przez osoby uprawnione) rozruchu, prób funkcjonalnych sprawności urządzenia, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzenia przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy” oraz Załącznik nr 8 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2024 | 10:00


» Lokalizacja

02-791 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Meble
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 99
02-791 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: szpital.solec@cmsolec.pl
nip: 5252491419
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się