Sukcesywna dostawa energii cieplnej do budynku zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 65 oraz Chodakowskiej 32 w Warszawie obejmująca dostawę i dystrybucję

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa energii cieplnej do budynku zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 65 oraz Chodakowskiej 32 w Warszawie obejmująca dostawę i dystrybucję
2) Wspólny Słownik Zamówień:
3 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09320000-8 – para, gorąca woda i podobne produkty

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia , która stanowi – Załącznik nr 1 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy, które stanowią – Załącznik nr 2 do SWZ.


Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się