Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami w ramach projektu Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy – zakup programu do ewidencji zbiorów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a)
dostawa/zakup Systemu oraz jego dostosowanie do potrzeb Zamawiającego opisanych w niniejszym dokumencie;
b)
instalacja i uruchomienie Systemu do użytku Zamawiającemu w infrastrukturze informatycznej zapewnionej przez Wykonawcę;
c)
wdrożenie Systemu, testy i zasilenie (migracje) testowe wraz z Migracją danych z obecnie wykorzystywanego systemu Musnet Niebieski, pliku formatu csv/xls/xlsx, a także Multimediów z repozytorium Zamawiającego oraz zgromadzonych w systemie Musnet Niebieski;
d)
udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 50 lat licencji dla Muzeum (bez ograniczenia liczby użytkowników) na wdrożony System i na wszystkie jego aktualizacje zainstalowane w czasie trwania umowy na przedmiotowe zamówienie, w tym zapewnienia udzielenia licencji przez podmioty trzecie jeśli realizacja przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę dla osiągnięcia celu zamówienia, będzie tego wymagała;
e)
szkolenia pracowników;
f)
świadczenie Hostingu przez Wykonawcę na zapewnionej przez niego infrastrukturze informatycznej przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru wdrożonego Systemu;
g)
przygotowanie do przeniesienia i przeniesienie Systemu na infrastrukturę Muzeum Warszawy lub inny hosting po okresie zakończenia świadczenia Hostingu;
h)
świadczenie Gwarancji Systemu, niezbędnych zmian, utrzymania Systemu, jakości wsparcia oraz na rozbudowy Systemu, w okresie co najmniej 24 miesięcznym na zasadach wskazanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy;
i)
świadczenie Usługi wsparcia przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru wdrożonego Systemu;
j)
świadczenie Usług rozwoju i modyfikacji Systemu w celu zapewnienia realizacji przyszłych wymagań Zamawiającego w ramach godzin rozwojowych w wymiarze 150 godzin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2024 | 12:00


» Lokalizacja

00-272 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się