Sukcesywna dostawa ryb na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa ryb na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części zamówienia:
1) część nr 1 – sukcesywna dostawa ryb - I;
2) część nr 2 - sukcesywna dostawa ryb – II.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia: 03311000-2 Ryby,
2) w części nr 2 zamówienia:
• 03311000-2 Ryby,
• 15234000-7 Ryby wędzone.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 2.1 – 2.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
4. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego
postępowania i tym samym dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2024 | 10:00


» Lokalizacja

51-618 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się