Wykonanie w latach 2024-2026 przeglądów konserwacyjnych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wyłączników różnicowo-prądowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiektach I Oddziału ZUS w Poznaniu.

» Opis zapytania

Wykonanie w latach 2024-2026 przeglądów konserwacyjnych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wyłączników różnicowo-prądowych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiektach I Oddziału ZUS w Poznaniu.
Tryb przetargu: RFX otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2024 | 10:00


» Lokalizacja

I Oddział w Poznaniu


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się