Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie

» Opis zapytania

Zakres prac:
- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 624 m
- remont drogi ul. Jagodowej wraz ze skrzyżowaniami o długości ok 592 m
- przebudowa istniejącej infrastruktury,
- wykonanie oznakowania czasowego oraz stałego wraz z niezbędną dokumentacją,
- przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- sporządzenie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
- wykonanie zestawienia wykonanych elementów przez geodetę,
- sporządzeniem kosztorysu powykonawczego z podziałem na roboty drogowe i kanalizacyjne.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Gmina Mikołów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Mikołów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się