Dostawa wyposażenia i urządzeń typu meble, sprzęt AGD wraz z ich montażem w internatach i kwaterach internatowych w zasobie OReg WAM Zielona Góra

» Opis zapytania

Dostawa wyposażenia i urządzeń typu meble, sprzęt AGD wraz z ich montażem w internatach i kwaterach internatowych w zasobie OReg WAM Zielona Góra.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

- 39100000-3 meble;

- 39150000-8 różne meble i wyposażenie;

- 39700000-9 sprzęt gospodarstwa domowego;

- 39515400-9 rolety;

- 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe;

- 39512000-4 bielizna pościelowa.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2014 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się