Wykonanie usługi oceny stanu technicznego systemu symulacji Śnieżnik oraz naprawy w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny stanu technicznego (OST)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oceny stanu technicznego systemu symulacji Śnieżnik oraz naprawy w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny stanu technicznego (OST). Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
Tryb przetargu: Przetarg ograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2024 | 08:00


» Lokalizacja

NIE DOTYCZY


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

2. Regionalna Baza Logistyczna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się