Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne przy ul. Szosa Chełmińska 75 w Toruniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne przy ul. Szosa Chełmińska 75 w Toruniu – etap I”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności kompleksowy remont budynku A, zagospodarowanie otoczenia zabytku oraz zabezpieczenie i kompleksowy remont budynku B i budynku C, w tym wykonanie następującego zakresu prac:
a) roboty ogólnobudowlane w budynkach (m.in. prace rozbiórkowe, przekucia i zamurowania otworów, roboty konstrukcyjne stropów i więźby dachowej, wykonanie izolacji termicznej ścian, dachu i posadzki na gruncie, wykonanie okładzin podłogowych i ściennych, prace malarskie, wymiana okien, wykonanie nowego pokrycia dachowego i prac elewacyjnych),
b) roboty instalacyjne w budynkach (m.in. wykonanie węzła cieplnego w piwnicy budynku A, wykonanie instalacji wod.–kan. i c.w.u, instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych i rozdzielnic zasilających),
c) montaż armatury i urządzeń sanitarnych w budynkach,
d) roboty ogólnobudowlane i infrastruktura techniczna zagospodarowania terenu (m.in. prace rozbiórkowe, wykonanie małej architektury, w tym wiaty śmietnikowej i renowacja muru przy budynku A od strony płd.-zach., wykonanie utwardzeń (chodniki, parking, dojścia, dojazdy) i nasadzeń zieleni, rozprowadzenie sieci wod.-kan. oraz grzewczej pomiędzy budynkami, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie zasilania elektroenergetycznego oraz oświetlenia terenu).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zawierającej oznaczenie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz logo Polski Ład w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, w tym z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 i 2506). Wykonawca potwierdza, że został poinformowany, że zadanie jest częściowo finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2024 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się