„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku” tj. sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2023.0.1587)”

» Opis zapytania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne z Instalacji Komunalnej Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 - frakcja do 35 mm o kaloryczności w przedziale 20-22 GJ i zawartości chloru do 0,8 % w ilości do 5 000 Mg (transport po stronie Wykonawcy). Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji poprzez zobowiązanie Wykonawcy do odbioru, przyjęcia i zagospodarowania, w okresie obowiązywania umowy odpadów w ilości do 1 000 Mg (20% wielkości zamówienia podstawowego). Zamawiający prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą zgodnie z art. 313 ust. 1 pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2024 | 10:00


» Lokalizacja

66-400 Gorzów Wielkopolski


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się