Modernizacja – asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn – zadania realizowane częściowo z funduszu sołeckiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji - asfaltowania dróg gminnych w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części:
Część I:
1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203331K w m. Bieśnik.
2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203361K w m. Jamna.
3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 182 w m. Kończyska.
4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewn. na dz. nr 729 w m. Ruda Kameralna.
5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203381K w m. Słona.
Część II:
1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203336K w m. Charzewice.
2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203346K w miejscowości Faliszewice.
3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 1033 w m. Gwoździec.
4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 330 w m. Gwoździec.
Część III:
1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 346 w m. Faściszowa.
2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203367K w m. Lusławice.
3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203339K w m. Melsztyn.
4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 71/31 w m. Roztoka.
5. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka.
6. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203416K w m. Zawada Lanckorońska.
Część IV:
1. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 377 w miejscowości Filipowice.
2. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej 312/2 w m. Wola Stróska.
3. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej nr 203424K w m. Wola Stróska.
4. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 188 w m. Zdonia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 7 do SWZ), dokumentacja projektowa – uproszczona z rysunkami oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” (załącznik nr 5, 6).
Wycenę należy sporządzić na podstawie powyższych dokumentów.
Przedmiary stanowiące załącznik do SWZ mają charakter pomocniczy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2024 | 10:00


» Lokalizacja

32-840 Zakliczyn


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Zakliczyn
ul. Rynek 32
32-840 Zakliczyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się