Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym przesyłek doręczanych na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksie postępowania cywilnego oraz ewentualnych zwrotów tych przesyłek na rzecz Urzędu Miasta Torunia oraz świadczenia płatnej usługi odbioru przesyłek od Zamawiającego.
2. Rzeczywista ilość przesyłek pocztowych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. Ilości i rodzaje przesyłek pocztowych podane w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru Umowy, zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, w celu wyliczenia ceny oferty. W wypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w załączniku nr 3 do wzoru Umowy, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dniu przyjęcia przesyłek przez Wykonawcę, cenniku opłat Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2024 | 09:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się