Dostawę środków opatrunkowych i pielucho majtek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i pielucho majtek dopuszczonych do obrotu na terenie RP, zgodnych z Polską Normą, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym.
2. Materiały opatrunkowe będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 974, z 2023 r. poz. 1938.) muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.
3. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.
4. Towar będzie dostarczany partiami na częściowe zamówienie składane telefonicznie lub mailowo.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – odpowiedników lub zamienników danej pozycji Formularza cenowego, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2024 | 10:00


» Lokalizacja

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.