Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (usługa G) na obszarze działania WER Ciemne - 44 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (usługa G) na obszarze działania WER Ciemne - 44 części.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę G, polegającą na przewożeniu w ramach kursów Przesyłek pocztowych, w szczególności zobowiązany jest do:
a) przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscach i terminach określonych w Harmonogramie realizacji Usługi G, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
b) załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe,
c) wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscach i terminach określonych w Harmonogramie realizacji Usługi G, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2024 | 12:00


» Lokalizacja

woj.mazowieckie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Poczta Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się