Usługa zabezpieczenia medycznego działalności bieżącej oraz procesu szkolenia żołnierzy zawodowych 15 WOG oraz żołnierzy zawodowych instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG oraz przedsięwzięć 15 WOG

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zabezpieczeniem medycznym działalności bieżącej oraz procesu szkolenia żołnierzy zawodowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG oraz przedsięwzięć 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Usługa zabezpieczenia medycznego polegać będzie na podstawieniu ambulansu z wyposażeniem reanimacyjnym wraz z kierowcą oraz lekarzem; przebadaniu i dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu zdających do egzaminu z wychowania fizycznego oraz zabezpieczenie jego przebiegu, zabezpieczeniu medycznym programowych szkoleń i ćwiczeń wojskowych żołnierzy oraz zabezpieczeniu medycznym imprez sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych.
Zabezpieczenie medyczne realizowane będzie w miejscowościach: Szczecin (część 1 zamówienia), Stargard (część 2 zamówienia), Choszczno (część 3 zamówienia) w lokalizacjach i terminach oraz w ilościach godzin wskazanych przez Kierownika Sekcji Medycznej według przesłanego zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi
w SWZ. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz formularze cenowe (załącznik nr 3A, 3B, 3C do SWZ – odpowiednio dla każdej części).

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Szczecin, Stargard, Choszczno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

15. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się