Wykonanie dokumentacji projektowej remontu punktu alarmowego LSRG w strażnicy głównej wraz z wykonaniem tymczasowego stanowiska we wskazanej lokalizacji lub budynku tymczasowym lotniska Chopina w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu punktu alarmowego LSRG w strażnicy głównej wraz z wykonaniem tymczasowego stanowiska we wskazanej lokalizacji lub budynku tymczasowym lotniska Chopina w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 2 Projekt Zamówienia.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2024 | 14:00


» Lokalizacja

Lotnisko mi. F. Chopina w Warszawie


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się