DOSTAWA EKSTRAKTU KAWY ZBOŻOWEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA EKSTRAKTU KAWY ZBOŻOWEJ wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się
w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Miejsce dostawy: zgodnie z Planem dostaw w 2024 roku (Załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ).


» Kategoria asortymentowa

  • Kawa, herbata, napary

» Dane nabywcy

4. Regionalna Baza Logistyczna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się